Peter Mortier

Basispsycholoog

Mijn naam is Peter Mortier en ik heb een brede ervaring in het werken met patiënten die lijden aan, of waarbij het dagelijkse functioneren beïnvloed wordt door lichamelijke en psychische problemen of psychische problemen die ontstaan zijn als gevolg van lichamelijke problemen. Dit zowel in mijn rol als psycholoog en bachelor verpleegkundige. Als psycholoog werkte ik in een hostel, in een huisartsen praktijk en bij een psychologenbureau. Daarbij was vaak sprake van chronische ziekte op zowel lichamelijk als psychisch gebied. Ook zag ik mensen waarbij sprake was van co-morbiditeit (d.w.z. dat er zowel lichamelijke als psychische problemen zijn). Het is voor mij altijd een uitdaging om te kijken hoe mensen met allerlei lichamelijke problemen toch weer invulling kunnen geven aan het leven of dankzij het opheffen van blokkades beter kunnen werken aan herstel en balans. Als verpleegkundige heb ik daarnaast ervaring in het werken met mensen met lichamelijke ziektes en de psychische gevolgen van die lichamelijke problemen.  In die rol werkte ik vele jaren als psychiatrisch verpleegkundige op een psychiatrische afdeling van het algemeen ziekenhuis, als ambulant psychiatrisch verpleegkundige en als consultatief psychiatrisch verpleegkundige. In deze laatste rol adviseerde ik vaak over de behandeling van patiënten aan collega verpleegkundigen en behandelaren waarbij sprake was van zowel een lichamelijk als psychische aandoening of waarbij als gevolg van een lichamelijke aandoening psychisch problemen ontstonden. Ik deed dit in een algemeen ziekenhuis en in een tiental verpleeghuizen.

Opleidingen en cursussen

 • B-verpleegkundige (1984) en bachelor verpleegkundige (1989)
 • Neuro linguïstisch programmeren (1993)
 • Train de trainer Goldstein (1996)
 • Directieve therapie bij psychiatrische stoornissen (2002)
 • Behandelstrategieën bij Somatoforme stoornissen (2003)
 • Doctoraal diploma “Geestelijke Gezondheidswetenschappen” (2007)
 • Train de trainer “Mindfulness” (2008)
 • Slaapstoornissen (2008)
 • Diabetes en depressie (2009)
 • EMDR basiscursus (2011)
 • Test diagnostiek (2013) en MMPI-2A (2010)

Specialisaties

 • Brede oriëntatie op diverse psychiatrische problematiek, psychische problemen als gevolg van lichamelijke aandoeningen en co-morbiditeit.