Michel Voorwerk

Physician Assistant revalidatiegeneeskunde i.o.

Na in 2011 mijn bachelor fysiotherapie te hebben behaald ben ik als fysiotherapeut gaan werken in o.a. het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis en als eerste lijns fysiotherapeut bij een groepspraktijk. Sinds 2013 ben ik mij volledig gaan inzetten als casemanager binnen de medische specialistische revalidatie voor de diverse doelgroepen waaronder pijn, hart, vaat, long, oncologie en (traumatisch) hersenletsel. 2018 ben ik gestart met de master Physician Assistant. 

Toelichting bij de functie Physician Assistant (PA)

De PA neemt taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over van de vertrouwde arts. Ze mogen bijvoorbeeld zelfstandig diagnoses stellen, medicijnen voorschrijven, een behandeling bepalen en kleine ingrepen doen. Ze nemen dus werk uit handen van de artsen, en dat is in onze veranderende samenleving waarin mensen ouder worden en vaak meerdere medische problemen hebben belangrijk. Artsen en specialisten kunnen zich zo concentreren op meer complexe zorg, terwijl er via de PA veel meer ruimte komt voor voorlichting aan patiënten en om vragen te beantwoorden. De zorg wordt er niet goedkoper van, maar de kwaliteit neemt wel toe. 

De PA kan overal in de zorg worden ingezet; bij de huisartsenpraktijk, in het ziekenhuis op de verpleegafdeling, de spoedeisende hulp of de polikliniek, in de geestelijke gezondheidszorg, in de ambulance, in de wijkzorg en ook in verpleeghuizen.  

Opleidingen en cursussen

 • Bachelor fysiotherapie
 • Artrose
 • Motor control Training
 • Upper and Lower Limb Tendinopathies
 • Introductie in de musculoskeletale echografie
 • Perifeer arterieel vaatlijden
 • Doorbreken van pijn-, en stresspatronen
 • Motivational Interviewing 
 • ACT voor multidisciplinaire revalidatie teams 
 • Hartrevalidatie
 • Longrevalidatie   

Specialisaties

 • Physician Assistant revalidatiegeneeskunde