Jamie van der Heijde

Maatschappelijk werkster

Mijn naam is Jamie van der Heijde. Na mijn studie HBO Social Work aan de HZ in Vlissingen ben ik nu werkzaam als maatschappelijk werker en GGZ-Agoog bij Van Loo & Veerhoek Paramedische & Revalidatiecentra op de locaties Vlissingen, Kapelle, Middelburg en Zierikzee. 

In mijn werk neem ik mijn warmte en betrokkenheid mee. Dit weet ik te combineren met deskundigheid. Het geeft mij energie om op verschillende gebieden iets voor een ander te betekenen. 

Het maatschappelijk werk in de breedte richt zich op psychosociale problematiek; problematiek die te maken heeft met de interactie tussen het individu en zijn omgeving. Uitgangspunt van hulpverlening aan mensen in een revalidatiebehandeling is de verwevenheid van psychische, sociale en somatische problematiek. Binnen de revalidatie stel ik als doel om u weer zo volwaardig mogelijk te laten functioneren en sociaal te re-integreren in relatie met de omgeving.

Maatschappelijk werkers zijn niet zozeer gericht op belemmeringen en beperkingen, maar op de eigen mogelijkheden, behoeften en wensen en de eigen kracht van de mensen die hulp vragen. In de begeleiding sluiten wij zo goed mogelijk aan bij die mogelijkheden.

De belangrijkste kenmerken van maatschappelijk werk zijn het aanleren van nieuwe vaardigheden, hulp bij wet- en regelgeving en gedragsverandering. 

Op welke gebieden kan maatschappelijk werk u helpen?

 • Praktische en materiële begeleiding 
 • Veranderings- en competentiegerichte begeleiding
 • Leefstijlverandering 
 • Ondersteuning en competentievergroting, ook van de partner / mantelzorger 
 • Begeleiding bij een verstoord evenwicht in de relatie als gevolg van aandoening 
 • Vergroten sociaal netwerk 
 • Begeleiding naar dagbesteding 
 • Communicatieverbetering 

Verschillende thema’s kunnen aan bod komen, zoals het leren aangeven van uw grenzen, het praten over zingeving en het oefenen met communicatietechnieken.

Daarnaast richt ik mij op het verstrekken van informatie en advies ten aanzien van wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over uw ziekmelding op het werk of hoe u het beste een gesprek met de bedrijfsarts kunt voorbereiden. Denkt u daarbij ook aan praktische ondersteuning bij het regelen van zaken ten aanzien van onder andere inkomen en zorg. 

Opleidingen en cursussen

 • HBO Social Work aan het HZ Vlissingen

Specialisaties

 • Maatschappelijk werk
 • GGZ-Agoog